Контакт с нас

Подари с любов

Адрес
България
гр. Видин
без стационарен обект

Контакти

0887712480, 0899079171
podarisliubov.com
office@podarisliubov.com
3700, гр. Видин, България
0887712480, 0899079171
podarisliubov@gmail.com
Форма за контакт

С изпращането, администрацията на сайта ще обработва вашите данни с цел удовлетворяване на вашето искане на основание законен интерес. Имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие, да изисквате от администратора достъп до личните данни, тяхната промяна, заличаване, преносимост или възможно ограничаване на обработката им. Повече информация в Общи условия.​